Aktuelt

Det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse

Det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse

Mange som bestemmer seg for å skilles opplever store utfordringer knyttet til det økonomiske oppgjøret. Det er full avtalefrihet ved gjennomføring av et privat skifte, og man kan inngå avtaler om fordelingen uavhengig av reglene i ekteskapsloven dersom begge parter er enige om dette.

Utfordringer knyttet til arv - i familier med dine, mine og våre barn

Utfordringer knyttet til arv - i familier med dine, mine og våre barn

I dag består mange familier av dine, mine og våre barn. Dette kan medføre utfordringer knyttet til arv. Disse utfordringene er det viktig å være klar over slik at man kan finne løsninger og innrette seg slik man ønsker for seg og sin familie innen de rammer loven setter. Er man i forkant med planleggingen unngår man utfordringer på sikt.

Ny arvelov endelig vedtatt

Ny arvelov endelig vedtatt

Den 14. mai 2019 vedtok endelig Stortinget ny lov om arv og dødsboskifte. De viktigste endringene i den nye loven er:

  • En lettere språkdrakt, slik at loven skal være enklere å forstå for ikke-jurister
  • Skifteloven og arveloven slås sammen til en lov
  • Endringer i pliktdelsreglene
Arbeidsgivers virkemidler og muligheter i tiden fremover

Arbeidsgivers virkemidler og muligheter i tiden fremover

Coronaviruset har ført til at mange bedrifter har opplevd nedgang eller full stans i omsetningen. I de fleste tilfeller har dette medført at man har måttet redusere arbeidsstokken, enten gjennom midlertidige tiltak, omrokkeringer eller nedskjæringer. De tre mest aktuelle virkemidlene for arbeidsgiver i slike situasjoner er permittering, endringsoppsigelse eller nedbemanning.

Coronaviruset og force majeure

Coronaviruset og force majeure

Vi har mottatt en rekke henvendelser fra klienter som spør om konsekvensene for deres avtaler der oppfyllelse vanskeliggjøres eller blir umulig som følge av beskyttelsestiltak som iverksettes. Her får du noen korte svar.

Photo: James Sullivan (Unsplash)

Skatteloven § 14-90 - Endret eierskap og anvendelse av fremførbart underskudd

Det finnes flere eksempler i retts- og skattepraksis på at underskudd er blitt nektet anvendt etter oppkjøp av selskaper med fremførbart underskudd eller f.eks. negativ G/T-konto. Når et selskap har avsluttet sine tidligere aktiviteter uten å få anvendt sitt akkumulerte underskudd, "mister" selskapet en skattefordel hvis aktiviteten ikke gjenopptas.

Cicero Biannual Conference in Oslo 2019

Cicero Biannual Conference in Oslo 2019

Time: 30th May - 1st June 2019
Place: Radisson Blu Scandinavia Hotel 

Hulaas is proud to host the biannual Cicero Conference in Oslo 2019. Members from all continents are attending the conference. Welcome.

Advokatfirmaet Hulaas AS

Avdeling Oslo

Telefon 21 95 80 00
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo

Avdeling Moss

Telefon 69 24 38 50
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss

Kontakt

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Linkedin