Her er vi:

 
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner

Kristian Voie Danielsen ble cand. jur våren 2002 og har vært ansatt i Huaas siden. Voie Danielsen arbeider med saker på de fleste områder med hovedvekt på forretningsjuridiske tjenester, herunder særlig fast eiendom og arbeidsrett. Voie Danielsen holder kurs i arbeidsrett for arbeidsgivere og benyttes som foredragsholder i arbeidsrettslige spørsmål.

 

E-post: kvd@hulaas.no
Mobil: +47 98 05 03 70

 

Vegard Langeland Hagen
Advokat | Partner

Vegard Langeland Hagen ble cand. jur 2001. I Hulaas er han fagansvarlig for arbeidsrett og kontrakter/offentlige anskaffelser. Han er også mye benyttet som kurs- og foredragsholder innen de samme fagområdene. 

 

E-post: vlh@hulaas.no 
Mobil: +47 930 50 397

 

  

Stine Beate Hjorth
Advokat | Partner 

Stine Beate Hjorth ble cand. jur 2003. Hun har bakgrunn fra stilling som dommerfullmektig ved Jæren og Moss tingrett, der hun har opparbeidet seg bred erfaring innen prosedyre, tvisteløsning og mekling. Fra 2010 har hun arbeidet som fast advokat i Advokatfirmaet Hulaas, i hovedsak på det forretningsjuridiske området. Hennes hovedområder er fast eiendom, kontraktsrett og prosedyre. Hun er også benyttet som fast bostyrer i Moss tingrett, og er samarbeidende advokat med Huseiernes Landsforbund.

 

E-post: sbh@hulaas.no
Mobil: +47 913 973 04

 


Anders Christensen
Advokat | Partner
Anders Christensen ble Cand.jur i 2001. Før han tiltrådte Advokatfirmaet Hulaas, arbeidet han i Advokatfirmaet Aurstad, hvor han i 2007 tiltrådte som partner/medeier. Anders Christensen tiltrådte som partner i Advokatfirmaet Hulaas 1. januar 2014. Anders Christensen arbeider særskilt med skatterett, økonomisk kriminalitet, ligningsforvaltning, generasjonsskifter samt beslektede rettsområder. Han har prosedert større skatte-/skattekrimsaker for samtlige rettsinstanser. 

E-post: ach@hulaas.no
Mobil: +47 988 20 500

 
Jonas Dale
Advokat | Partner
Jonas Dale ble Cand.jur i 2001.Før han tiltrådte Advokatfirmaet Hulaas, arbeidet han i Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BAHR), og deretter i Advokatfirmaet Aurstad, hvor han i 2007 tiltrådte som partner/medeier. Jonas Dale tiltrådte som partner i Advokatfirmaet Hulaas den 1. januar 2014. Han arbeider hos oss innenfor flere fagfelt, men med hovednedslagsfelt innen forretningsjuridiske tjenester, herunder selskapsrett, kontraktsrett, transaksjoner samt beslektede rettsområder.  

E-post: jda@hulaas.no
Mobil: +47 90 65 41 55

 

    
Johan Rysst-Heilmann
Advokat | Partner

Rysst-Heilmann ble Master of Law i 2008, og ble ansatt i Advokatfirmaet Hulaas AS i 2013. Før dette var han rådgiver i Namsfogden i Oslo og har derfor solid kompetanse innenfor tvangsfullbyrdelse, insolvens og beslektede rettsområder. Som advokat hos oss arbeider Rysst-Heilmann innenfor de fleste av firmaets fagområder, med hovedvekt på arbeidsrett, pengekravsrett, insolvens og entreprise. Han har særlig ansvar for firmaets saker om tvangsfullbyrdelse, tvangssalg og inndrivelse av fordringer. Rysst-Heilmann benyttes også som fast bostyrer i konkurs ved Moss tingrett.


E-post: jrh@hulaas.no
Mobil: +47 924 30 638

 

   
Anne-Berit Økland Lystad
Advokat
Anne-Berit Økland Lystad tok Master of Law i 2008 ved Universitet i Oslo, og ble ansatt i Advokatfirmaet Hulaas i mars 2017. Hun kommer fra stilling som advokat i et annet advokatfirma. Anne- Berit har også jobbet som advokat i eiendomsjuridisk avdeling, samt har bakgrunn fra skatteetaten. Som advokat i Hulaas vil hun arbeide innenfor de fleste av våre fagområder med hovedvekt på forretningsjus, herunder skatterett, konkurs og fast eiendom.
 

E-post: abl@hulaas.no
Mobil: +47 450 20 821

 
Ina Saue Oddenes
Advokat
Ina Saue Oddenes tok Master of Law i 2015 ved Universitet i Bergen, og ble ansatt i Advokatfirmaet Hulaas i 2016. Hun kommer fra stilling som advokatfullmektig i et annet advokatfirma hvor hun har opparbeidet seg bred erfaring, med fokus på arve- og familierett, barnerett og fast eiendom. I Hulaas arbeider hun innenfor de fleste av våre fagområder med hovedvekt på forretningsjus, herunder kontraktsrett, arbeidsrett og fast eiendom.

 

E-post: ina@hulaas.no
Mobil: +47 95 79 80 24

 

 Marianne Thorsen
Advokatassistent DNA
Marianne Thorsen tiltrådte Advokatfirmaet Hulaas den 1. januar 2014, og har opp gjennom mange år i vår bransje opparbeidet seg bred kunnskap og erfaring innenfor sitt område. Hun fungerer både som ressurs internt for våre advokater, men yter også god hjelp i forbindelse med oppdrag vi har for våre kunder.

E-post: mth@hulaas.no
Mobil: +47 905 92 059

 


Nesrin Atan
Sekretær
Nesrin har arbeidet i Hulaas siden 2015. Hun er vårt blide ansikt utad på kontoret i Moss, betjener sentralbordet og er kontorstøtte for våre advokater. 


E-post: nat@hulaas.no
Tlf: 69 24 38 50
 

  

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
Nyheter