Restskatt?
Husk at renter unngås ved å betale tilleggsforskudd innen 2. juni 2014
 
Dersom den foreløpige skatteberegningen viser restskatt, kan du unngå at det beregnes renter av beløpet ved å innbetale restskatten innen 2. juni 2014. Dette gjelder restskatt for inntektsåret 2013.
 
Husk at minste beløp som kreves inn av kemneren er kr. 100, slik at ved innbetaling tilleggsforskudd før 2. juni 2014, kan det trekkes fra kr. 99 i beløpet. Restbeløpet på skyldig skatt med kr. 99 bortfaller dermed dersom den innsendte selvangivelsen som restskatten er beregnet av, aksepteres av skattekontoret.
 
Dersom du får restskatt med skatteoppgjør i juni, beregner kemneren renter med 1,08 % av beløpet fra 1. juli 2013.
 
Husk at du må benytte KID ved innbetaling av tilleggsforskuddet. KID nr. kan du selv lage her: (velg tilleggsforskudd/2013)
 
 
 
 
Anders Christensen
Partner
 
Tlf.: 21 95 80 00

Mobil: 988 20 500

epost: ach@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk