Norgeshistoriens største sak om skatteunndragelse i restaurantbransjen

 

7. januar 2014 startet rettssaken omtalt i Finansavisen som Norges største restaurantsak i Oslo tingrett. Saken går over 8 uker, og våre advokater Jonas Dale og Anders Christensen er blant forsvarerne i saken.
 
Tiltalen gjelder påstand om uteholdt omsetning i 5 restauranter, i perioden 2000-2006 med 95 millioner kroner.
 
Saken er omtalt i media siden 2007, link til enkelte artikler i forbindelse med oppstart av straffesaken følger her:
 
 
Christensen og Dale har lang erfaring i de skatterettslige problemer saken reiser og de spørsmål som oppstår i skjæringspunktet mellom skatterett og strafferett. Begge yter også rådgivning innen alminnelig skatterett.
 
Mandag 20. januar ble det avklart at fagdommeren i saken var inhabil. Saken ble dermed utsatt, med antatt ny behandling i Oslo tingrett fra september 2014:
 

 

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk