Selskapsrett

 

 

Selskapsrett er et sentralt område for alle aktører i næringslivet. Hulaas bistår private og offentlige aktører, både selskapene og deres eiere, i alle faser fra etablering til avvikling.
 
Vår kompetanse innen selskapsrett innebærer at Hulaas kan være totalleverandør innenfor relaterte juridiske områder. Innenfor vårt kjerneområde restrukturering og konkurs bistår vi med selskapsgjennomgang og vurdering av ulike handlingsalternativer der selskapsrettslige skranker er sentrale.
 
Områder hvor vi yter tjenester innen selskapsrett er:
 
·      Valg av selskapsform og konsernstruktur
·      Stiftelse, omdannelse og oppløsning av selskaper
·      Fusjoner og fisjoner
·      Konserninterne transaksjoner
·      Emisjoner og kapitalnedsettelser
·      Konvertible lån og finansielle instrumenter
·      Oppkjøp av selskaper
·      Aksjonæravtaler
·      Styreansvar
 
 
Ta kontakt med våre fagansvarlige advokater innen selskapsrett:
 
Jonas

Dale

Partner

Tlf.: 21 95 80 0
0
Mobil: 90 65 41 55

Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 980 50 370


  

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
 

NYHETER

 

Er man særlig utsatt for saker om styreansvar i SMB-bedrifter?
De senere årene har vi sett en økning av saker om styreansvar for domstolene og fellende dommer. Er man særlig utsatt for styreansvarssaker i små og mellomstore bedrifter? LES MER

 

Frist for fravalg av revisor - virkning for regnskapsåret 2016
Hvilke selskaper kan og bør gjennomføre fravalg av revisor? Advokatene i Hulaas bistår jevnlig selskaper med vurderinger rundt dette og praktisk gjennomføring av fravalg. LES MER

 

Verdsettelse av minoritetspost i aksjeselskap
Gulating lagmannsrett har avsagt dom om hvilke prinsipper som skal legges til grunn for verdsettelse av minoritetspost i forbindelse med tvangsutløsning av aksjonær. Dommen kan ha prinsipiell betydning også utover tvangsutløsningstilfellene. LES MER

 

Granskning etter aksjelovens regler

Aksjonærer har i utgangspunktet en begrenset innsynsrett i selskapets saker. Advokat Jonas Dale har skrevet artikkel om aksjonærenes rett til å kreve granskning av selskapet etter aksjeloven § 5-25. LES MER

 

HCA-konferansen 2015

HCA Revisjon & rådgivning inviterer til sin årlige konferanse 4. - 5. november på ærverdige Støtvig Hotell på Larkollen. Våre advokater er blant foredragsholderne som skal bidra med faglig påfyll innen skatterett og kjøp og salg av virksomheter. Invitasjon til konferansen er lagt ut her: LES MER

 

Aksjeloven kan ikke påberopes av enkeltforfølgende kreditorer

I en ny dom fra Eidsiva lagmannsrett slår lagmannsretten fast at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan påberope seg ugyldighet ved transaksjoner mellom selskapet og dets nærstående. LES MER

 

Granskning etter aksjelovens regler
Aksjonærer har i utgangspunktet en begrenset innsynsrett i selskapets saker. Advokat Jonas Dale har skrevet artikkel om aksjonærenes rett til å kreve granskning av selskapet etter aksjeloven § 5-25. LES MER