Drosjeløyvesaken i Høyesterett

 

Den 11. og 12. mars 2014 behandler Høyesterett spørsmålet om tilbakekallsvedtakene for drosjeløyver. Temaet for saken er om tilbakekallsvedtakene er sterkt urimelige, og dermed ugyldige som følge av myndighetsmisbrukslæren. Saken reiser prinsipielle forvaltningsrettslige spørsmål, og er relevant for ca 60 løyvehavere i Oslo.
 
Høyesterett behandler fire saker, hvorav to av drosjeeierne bistås av advokat Anders Christensen i Advokatfirmaet Hulaas. De to øvrige drosjeeiere bistås av advokat John Christian Elden.
Sakene har versert i rettssystemet i en årrekke. Av de to sakene hvor Advokatfirmaet Hulaas bistår, har man i en av sakene vunnet frem i de tidligere rettsinstanser. Saken er omtalt i media en rekke ganger:
 
Aftenposten 15. mai 2012:
Får tilbake inndratte løyver
 
Aftenposten 8. november 2012:
Skattejuks-tipser har levd i frykt i ti år
 
Aftenposten 5. august 2013:
Høyesterett vil prøve drosjeløyve-sak
 
  
 

Anders Christensen
Partner

 

Tlf.: 21 95 80 00
Mobil: 988 20 500
epost: ach@hulaas.no

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk