NEDRYKK OG BORTFALL AV SPONSORMIDLER VAR IKKE GRUNNLAG FOR OPPSIGELSE AV FOTBALLSPILLERE

 

Notodden fotballklubb startet på 2000-tallet en storsatsing for å etablere klubben i de øverste divisjonene. De fikk med seg sponsorer som blant annet finansierte bygging av nytt stadionanlegg og kostbare spillerinnkjøp. Sponsoratene ble inngått på årlig basis. Satsingen ble belønnet med spill i Adeccoligaen 2006-2009.

 

Høsten 2008 kjøpte man nye spillere, og hadde dermed i alt seks fotballspillere i 100 % stillinger. Spilleravtalene var basert på NFF’s standardavtale, med fast månedslønn på 30 – 40 000 kroner, med tillegg av bonus. Arbeidsavtalene kunne sies opp

 

”dersom klubbens økonomi svikter vesentlig i forhold til realistisk oppsatt budsjett”.

 

Vinteren 2009 ble det klart at sponsormidlene ville bli vesentlig redusert i 2010-sesongen. Administrasjonen ble da slanket med 5,5 årsverk, og resten av administrasjonen godtok lønnsreduksjoner. I tillegg solgte klubben spillere for  3,7 millioner. Høsten 2009 viste fasiten likevel et underskudd på 1,8 millioner, og i tillegg rykket klubben ned til 2. divisjon. Styret i klubben besluttet da at spillerlønningene måtte reduseres for at klubben skulle overleve.

 

Av de seks proffspillerne ansatt i 100 % stillinger aksepterte tre av dem en lønnsreduksjon på 50 %. En opprettholdt stillingen av hensyn til arbeids- og oppholdstillatelse. De to siste spillerne nektet derimot å akseptere lønnsreduksjon og forfulgte saken hele veien til Høyesterett.

 

Høyesterett kom enstemmig til at oppsigelsene av de to proffspillerne var ugyldige. Flertallet la til grunn at fall i driftsinntektene fra 24 til 13,6 millioner måtte anses som en vesentlig svikt i økonomien. Spørsmålet var da om  svikten stod i forhold til et ”realistisk oppsatt budsjett”. Her presiserte flertallet først at nedrykk i seg selv er påregnelig for alle klubber, og at dette må hensyntas i et realistisk budsjett. Dette punktet har man nok meninger om i Rosenborg og Vålerenga. Med dommen synes det like fullt avklart at nedrykk ikke i seg selv gir saklig grunn til oppsigelse. Høyesterett forutsetter at budsjetteringen må ta høyde for nedrykk.

 

Videre vurderte flertallet det slik at budsjetter basert på videreføring av de årlige sponsormidlene utover det enkelte avtalefestede året ikke kunne anses som realistisk. Det var da heller ikke grunnlag for oppsigelse av spillerne.

 

Med dommen har fotballklubbene fått et spark bak, både i forhold til skriving av arbeidsavtaler og i forhold til krav til budsjettering. Dommen viser hvor listen blir lagt for fotballklubber som profesjonelle virksomheter og arbeidsgivere. Det er et paradoks i dommen at det ikke fikk økonomiske konsekvenser for de best betalte spillerne at lagets prestasjoner på gresset stod til nedrykk. Noen vil kanskje kunne hevde at en årslønn på en halv million for å spille 2.divisjonsfotball på Notodden er i friskeste laget. Høyesterett er uansett klar på at det blir resultatet dersom klubbene ikke følger med i timen.

 

 

 

Vegard Langeland Hagen er partner med ansvar for firmaets fagområde Arbeidsrett.

 

Tlf.: 21 95 80 02
Mobil: 930 50 397
epost: vlh@hulaas.no

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk